คุณประกอบ แซ่ฉั่ว

ผู้จัดการทั่วไป (ด้าน IT) บจก. CPF (ประเทศไทย)

   เคยทราบมาอยู่แล้วว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ต้องทำใจ เพราะรักษาไม่หาย แต่จากเดิมที่ผมต้องรับประทานยาแผนปัจจุบัน 100 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อรับการรักษาด้วยแผนจีน สามารถลดลงเหลือเพียงปริมาณ 6.25 มิลลิกรัม และจากที่ต้องรับประทานทุกวันยังเหลือเป็นวันเว้นวันด้วย

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนไปในแต่ละบุคคล